PrijavaSplošni pogoji

Splošni pogoji spletnega portala e-Mesto.Si

Ti splošni pogoji uporabe spletnega mesta E-mesto.si (v nadaljevanju: splošni pogoji oz. pogoji uporabe) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta E-mesto.si (v nadaljevanju: spletno mesto oz. E-mesto.si oz. portal).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu.

V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji je vsak uporabnik dolžan trajno preklicati uporabniško registracijo. Uporabnik lahko prekliče registracijo kadarkoli in iz kateregakoli razloga tako, da na elektronski naslov info@e-mesto.si sporoči svoje uporabniško ime in geslo, administrator pa ga bo po preverjanju nemudoma izključil. Do izključitve je uporabnik polno odgovoren za svoja dejanja.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta E-mesto.si na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno mesto.

E-mesto si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve ponudbe uporabe portala brez predhodnega obvestila v primeru kršitve splošnih pogojev uporabe oz. v drugih primerih, kot so ti navedeni v teh pogojih.

E-mesto si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti posameznega uporabniškega imena, drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem.

 

1. OPREDELITEV POJMOV
 

Uporabnik portala E-mesto.si je lahko vsaka fizična in pravna oseba, ki se strinja s pogoji uporabe. Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, prikazovanjem ipd.) uporablja storitve spletnega mesta E-mesto.si (v nadaljevanju uporabnik).

E-član je vrsta uporabnika, ki plačuje za dostop do napredne raličice programa Tarok. E-član ima tudi dostop do dela foruma, ki ga navadni uporabnik ne more videti.

Uporabniški račun je kombinacija uporabniškega imena in uporabniškega gesla, ki sta oba skupaj vezana na uporabnikov elektronski naslov.

Administrator je uporabnik, ki je bodisi lastnik strani ali zaupanja vreden uporabnik, določen s strani lastnika in skrbi za nemoteno delovanje spletne strani.

Moderator je zaupanja vreden uporabnik, določen s strani administratorja za pomoč pri upravljanju z določenimi deli strani.

Spletno mesto E-mesto.si (v nadaljevanju: spletno mesto oz. E-mesto.si oz. portal) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.e-mesto.si (ali različice www.tarok4.com) ponuja uporabnikom določene storitve.

IP-naslov je številka, ki natančno določa računalnik v omrežju Internet. Kratica IP označuje Internet Protocol. Število je 32-bitno, običajno je zapisano s štirimi osembitnimi vrednostmi v desetiški obliki (0 – 255) npr. 192.168.23.35.

E-POŠTA Elektronska pošta je način sestavljanja, pošiljanja in sprejemanja sporočil po elektronskih komunikacijskih sistemih. Večina sistemov elektronske pošte danes uporablja internet, po drugi strani pa je elektronska pošta ena najpogostejših uporab interneta.

 

2. PRAVILA UPORABE PORTALA E-MESTO.SI

Uporabnik se mora držati pravil uporabe portala. V nasprotnem primeru se uporabnik kaznuje kot je določeno v oddelku SANKCIONIRANJE NESPOŠTOVANJA PRAVIL.

Uporabnik se ob obisku portala strinja z naslednjimi postavkami:

 • da bo v prihodnosti prejemal elektronska sporočila s portala E-mesto.si,
 • da E-mesto.si ne more odgovarjati za morebitno nastalo škodo v kakršnikoli obliki pri uporabi vsebin na portalu,
 • da je sam odgovoren za vsak svoj prispevek in objavo na portalu ali v igri tarok. 
 • da čeprav moderatorji in administratorji budno preverjajo vsebino portala, ga le-ti ne morejo obvarovati pred vsebino, ki morda ni primerna zanj.

Uporabnik se strinja, da na nobenem delu portala NE BO:

 • žalil ali grozil uporabnikom, moderatorjem ali administratorjem,
 • zahteval od moderatorja ali administratorja osebne podatke drugih uporabnikov,
 • poskušal izigravati portala,
 • poskušal vdirati v igro ali portal,
 • objavljal avtorskih del,
 • objavljal slik, besedil ali kaj drugega z namenom spodbujanja nasilja in sovraštva.

Uporabnik se strinja,

 • da je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev spletnega mesta E-mesto.si,
 • da bo uporabljal samo en uporabniški račun
 • da ne bo uporabljal tujega uporabniškega računa,
 • da je sam odgovoren za varovanje svojega uporabniškega imena in gesla pred nepooblaščeno uporabo s strani drugih oseb,
 • da ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njegovega uporabniškega računa ali pooblastiti kateregakoli drugega uporabnika za uporabo njegovega uporabniškega imena
 • da se v okviru storitev E-mesto.si ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici (za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil drugim uporabnikom, članom, ponudniku ali tretjim osebam, je polno odškodninsko in kazensko odgovoren ter prevzema nase aktivno legitimacijo v primeru spora),
 • da v okviru storitev E-mesto.si ni dovoljeno pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, osebnostne in druge pravice tretjih oseb in sicer v obliki izjav, video vsebin ali v kateri drugi obliki,
 • da uporabniško ime prav tako ne sme vsebovati žaljivih ali vulgarnih izrazov in kletvic oz. izrazov, ki so zaščiteni s pravicami prava blagovnih znamk,
 • da se zaveda, da se vsi zapisi (chat v čakalnici, chat za mizo) javni in se shranjujejo na strežniku E-mesta in jih administratorji lahko kadarkoli pregledajo, saj je gre za javno objavljene informacije,
 • da je v okviru storitve prepovedano oglaševanje ali nagovarjanje preostalih uporabnikov k obiskovanju drugih spletnih mest za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih mest,
 • da je pri uporabi storitev prepovedano ravnanje, ki na kakršenkoli način otežuje ali onemogoča normalno uporabo storitev ostalim uporabnikom (to določilo vključuje prepoved pošiljanja verižnih pisem ali t.i. nepooblaščene e-pošte drugim uporabnikom oziroma kakršnokoli nadlegovanje uporabnikov s podobnimi vsebinami),
 • da je prepovedana distribucija kakršnihkoli računalniških virusov, trojanskih konjev in druge zlonamerne programske kode oziroma druga ravnanja, ki bi lahko ogrozila ali povzročila škodo spletnemu mestu E-mesto.si, drugim ponudniku ali ostalim uporabnikom,
 • da trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno,
 • da se uporabniški račun, s katerimi se uporabnik ne bo prijavil več kot 90 dni, lahko avtomatsko izbriše.

Uporabnik se strinja, da na FORUMU:

 • NE BO smetil resnih tem z nevmesnimi komentarji (vsebino oceni moderator oziroma administrator in se ne nanaša samo na besedilo) in tako uničeval samo temo,
 • NE BO napeljeval uporabnike k prepiru in
 • da BO pisal prispevke samo z enim uporabniškim računom.

Uporabnik se strinja, da preko PRIVATNIH SPOROČIL:

 • NE BO pošiljal kakršnihkoli računalniških virusov, trojanskih konjev in druge zlonamerne programske kode oziroma druga ravnanja, ki bi lahko ogrozila ali povzročila škodo uporabnikom,
 • NE BO napeljeval uporabnike k prepiru,
 • da BO pisal prispevke samo z enim uporabniškim računom,
 • NE BO nadlegoval uporabnikov,
 • NE BO pisal žaljivih ali vulgarnih izrazov in kletvic,
 • NE BO pošiljal reklamnih sporočil oz. oglaševal ali nagovarjal preostale uporabnike k obiskovanju drugih spletnih mest za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih mest,


Uporabnik se strinja, da v IGRI ne bo:

 • uničeval igre z nenadnimi odhodi iz sobe,
 • uporabljal tujega uporabniškega imena,
 • silil uporabnike v igranje z njim,
 • da bo spoštoval odločitve tistega, ki je sklicatelj mize - za tega še šteje igralec, ki je pri mizi na prvi poziciji (dokler ni sistemsko urejeno) in
 • uporabljal nedovoljene pripomočke pri igri.
 • uporabljal kletvice, žaljivke ali kakršnegakoli žaljivega govora.

 

3. SANKCIONIRANJE NESPOŠTOVANJA PRAVIL

V primeru kršitve enega ali več pravil, navedenih pod odsekom SPLOŠNI POGOJI, se uporabnika kaznuje z onemogočenim oz. preprečitvijo dostopa do portala in/ali igre. Uporabniški račun se zaklene za določen ali nedoločen čas.

Uporabniku, ki na portalu uporablja kakršnekoli grožnje, pritiske ali sredstva prisile bodisi do drugih uporabnikov, administratorjev ali moderatorjev, bo dostop do strani preprečen nemudoma in trajno na naslednje načine:

 • blokiranje uporabniškega računa,
 • blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere E-mesto.si ugotovi, da jih uporablja isti član kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,
 • blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
 • posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve in podatkov uporabnika odgovornim organom.

V kolikor pride do kršitve enega ali več pravil in uporabnik kljub opozorilom pred izključitvijo nadaljuje s kršitvami ter se mu uporabniški račun posledično zaklene za določen ali nedoločen čas, uporabnik ni upravičen do vračila celotne ali delne vplačane članarine. 

4. PROMOCIJSKA KODA

Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo najdeš ob registracijskem sporočilu, na spletnem mestu, v našem e-obveščevalcu ali drugih medijih. 

Kako uporabim promocijsko kodo?
Promocijska koda je beseda sestavljena iz črk in številk, ki jo kot prijavljen uporabnik vpišeš v 1. koraku spletnega nakupa. Po kliku na Potrdi se vrstico nižje odpre okence, v katerega vpišeš trenutno veljavno promocijsko kodo. Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj zatem.

 

5. PRAVILA NAGRADNIH IGER

- Organizator nagradne igre je E-MESTO, Veljko Ristić s.p., Brezje pri Grosupljem 100, 1290 Grosuplje. 
- Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.
- Dobitnike nagrad določi naključna funkcija računalniškega izbora ali komisija organizatorja.
- Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.
- V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.
- Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.
- Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta ali ZS) posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade.
- V kolikor organizator nagradne igre v roku osmih (8) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.
- Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.
- Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

6. MNENJA/KOMENTARJI UPORABNIKOV

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

 

7. POGOJI POSLOVANJA (SPLETNA TRGOVINA)

Splošni pogoji spletne trgovine E-mesto so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino E-mesto (v nadaljevanju tudi »Trgovina«) upravlja podjetje E-mesto, Veljko Ristić s.p., Brezje pri Grosupljem 100, 1290 Grosuplje, matična številka: 8584591000, davčna številka: 76667685, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali trgovina).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med trgovina in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Cene in veljavnost ponudbe

Vse cene na spletni strani so dokončne glede na dan naročila. Po zaključku nakupa boste prejeli potrditev prejema naročila preko e-pošte z vsemi podrobnostmi o vašem naročilu. Vrednost naročila in strošek poštnine sta razvidna iz cenika na strani za naročilo in v e-mail sporočilu, ki ga dobite po potrditvi naročila. Pridržujemo si pravico do napak pri opisu, ceni in roka dostave. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Plačilo po povzetju

Izdelke, kupljene na spletni strani E-mesto lahko plačate po povzetju. V primeru plačila po povzetju denar izročite poštnemu uslužbencu ali dostavljavcu ob prevzemu paketa.

Dostavna služba lahko za vsa plačila dodatno zaračuna provizijo po veljavnem ceniku.

Naročeni izdelki bodo odposlani že naslednji delovni dan, vendar najkasneje v 7 dneh od prejema naročila.

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med trgovino in kupcem je v spletni trgovini E-mesto sklenjena v trenutku, ko trgovina kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: Potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za trgovino kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovine.

Informacije o pritožbenem postopku in informacije o načinu vračila

E-mesto, Veljko Ristić s.p. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. E-mesto, Veljko Ristić s.p. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav se kupec s podajalcem E-mesto, Veljko Ristić s.p. lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 069 939 811 ali po elektronski pošti na info@e-mesto.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@e-mesto.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. E-mesto, Veljko Ristić s.p. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si E-mesto, Veljko Ristić s.p. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (e-naslov: info@e-mesto.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa) na naslov E-mesto, Veljko Ristić s.p., Brezje pri Grosupljem 100, 1290 Grosuplje, Slovenija.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, pri pogodbah katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje blaga, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne na TRR uporabnika.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

V izjemnih primerih, ko izdelki niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika na elektronsko pošto. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti.

Obrazec za odstop od pogodbe izdelkov je na voljo tukaj.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

Odstop potrošnika od pogodbe za izdelke iz kompleta

Če se potrošnik odloči za odstop od pogodbe za enega izmed artiklov, ki so tvorili komplet, lahko zanj zahteva vračilo kupnine. Potrošnik lahko vrne enega ali več artiklov iz kompleta. Pri odstopu od pogodbe za artikel iz kompleta potrošnik dobi na TRR vrnjen znesek v višini vplačanih sredstev za dotični artikel, ki ga vrača.

V primeru odstopa od pogodbe si trgovina pridružuje pravico do odštetja pridobljenega prihranka. Če je prihranek novega izbranega izdelka večji od prihranka vrnjenega izdelka, se razlike ne vrača, menjava pa se odvije po politiki odstopa od pogodbe za izdelke iz kompleta.

Napotki za odstop od pogodbe

Pri spletnem nakupu si izdelkov pred nakupom ni možno fizično ogledati, zato vam omogočamo (znotraj zakonskih okvirov) možnost odstopa od pogodbe. Ker želimo, da to lahko opravite kar čim hitreje in brez zapletov, smo pripravili kratek seznam, na kaj je treba biti pozoren pri nakupu na daljavo:

- previdno odprite embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani, da je izdelek ustrezen,

- pri rokovanju z izdelkom lahko pride do poškodb in prask

- nepazljivo odstranjevanje zaščitnih folij in materialov lahko povzroči poškodbe na izdelku

- vidne sledi uporabe (prah, dlake, praske, madeži, umazanija) niso primerne za odstop od pogodbe, ker so higiensko oporečne

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanje blaga.

Izdelki, kupljeni na daljavo, niso namenjeni uporabi v zakonskem času za odstop od pogodbe.

Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu poškodovan. V tem primeru gre za uveljavljanje stvarne napake.

V primeru uveljavljanja stvarne napake lahko v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili, pri čemer od dneva nakupa ne smeta miniti več kot dve pri prodajalcu uveljavljate enega izmed naslednjih zahtevkov, ki si ga izberete sami:

- odpravo napake ali

- zamenjavo blaga ali

- vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

- vračilo plačanega zneska.

Prodajalca morate seveda o napaki obvestiti, v obvestilu (ki ga posredujete na e-mail info@e-mesto.si) napako natančno opisati in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Prodajalca lahko obvestite tudi osebno, pri čemer vam mora prodajalec izdati potrdilo.

Če napaka ni sporna, bomo čim prej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodili vaši zahtevi. Če je napaka sporna, pa bomo v istem roku pisno odgovorili na vašo zahtevo. Priporočamo, da obvestilu predložite čim več dokazil (pisnih in slikovnih) iz katerih bo razvidno, da se je izdelek poškodoval preden ste ga prejeli in uporabljali.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika, kopija pa se avtomatsko pošlje na e-mail naslov kupca. Kupec lahko na zahtevo dobi kopijo pogodbe (naročila) v elektronski obliki na e-mail naslov. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Postopek nakupa

Nakup na spletni strani E-mesto.si izvedete tako, da v obrazec za naročilo vpišete vaše podatke in kliknete na gumb za naročilo.

 • Izbira artikla: V obrazcu za naročilo izberete ustrezen izdelek oz. količino, ki jo želite naročiti. Pred klikom na gumb za naročilo so vam na spletni strani vedno dostopni podatki o izdelku, ki ga naročate.
 • Potrditev naročila: Ko oddate naročilo boste preusmerjeni na spletno stran s sporočilom, da je vaše naročilo sprejeto. Poleg tega boste na vpisani e-mail naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka, količine, končne cene in datuma dostave.
 • Preklic naročila: Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila ne prekliče. E-mesto, Veljko Ristić s.p. ob prejemu potrditve o naročilu pregleda stanje zalog oz. možnost dobave. Če artikla ni mogoče dobaviti v napisanem roku se kupca o tem obvesti na vpisano telefonsko številko oz. e-mail naslov. Kupec lahko prekliče naročilo tako, da odgovori na e-mail, ki ga je prejel ob naročilu oz. pokliče na telefonsko številko, objavljeno na spletni strani.
 •  Odprema blaga: E-mesto, Veljko Ristić s.p. v dogovorjenem roku pripravi in odpošlje blago z dogovorjeno metodo pošiljanja.
 • Obveščanje o prispeli pošiljki: Če dostavna služba prejemniku ne more vročiti pošiljke, lahko prejemnik v roku 14 dni pošiljko prevzame na sebi najbližji poslovalnici Pošte Slovenije. V tem primeru bo dostavna služba prejemniku v poštnem nabiralniku pustila obvestilo o pripeli pošiljki.

Postopek preverjanja podrobnosti o naročilu

Kupec ima pred nakupom možnost preveriti vsebino naročila. V obrazcu za naročilo je možno v vsakem trenutku pred naročilom preveriti:

 • Ime, priimek in naslov kupca
 • Telefonsko številko in e-mail naslov kupca
 • Vrsto naročenega blaga (artikel)
 • Količino naročenega blaga
 • Ceno naročila
 • Stroške pošiljanja

Ko kupec odda naročilo na vpisan e-mail naslov dobi povzetek s podrobnostmi naročila, ki prav tako vsebuje vse zgoraj naštete informacije in predviden rok dobave.

Kupec lahko v delovnem času podjetja E-mesto, Veljko Ristić s.p. stanje in podrobnosti o svojem naročilu preveri tudi na telefonski številki ali e-mailu, ki sta objavljena na spletni strani.

Spreminjanje naročila

Kupec lahko svoje naročilo prekliče ali spremeni tako, da na spletni strani odda novo naročilo z novimi podatki, na e-mail naslov info@e-mesto.si pa pošlje zahtevek za preklic naročila. Kupec lahko naročilo prekliče ali spremeni tudi po telefonu, v kolikor le-to še ni bilo poslano.

Nadomestni izdelki

Ponudbe izdelkov veljajo do odprodaje zalog, tako je možno, da ponudnik stranki ne more zagotoviti popolnoma enakega izdelka, kot je bil oglaševan v medijih. Kadar vam ne bomo mogli zagotoviti naročenega izdelka, si pridružujemo pravico, da vam pošljemo nadomestni izdelek, ki po funkciji, kvaliteti in ceni ustreza naročenemu izdelku. Za nadomestne izdelke veljajo enaki splošni pogoji. Če vam nadomestni izdelek ne ustreza, ga lahko enostavno vrnete, povrnili vam bomo znesek v vrednosti izdelka. Prosimo vas le, da to v obvestilu o vračilu izdelka posebej omenite.

Možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. E-mesto, Veljko Ristić s.p., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi.

Podatki o podjetju

Naziv: E-mesto, Veljko Ristić s.p., Brezje pri Grosupljem 100, 1290 Grosuplje, Slovenija, Davčna številka: 76667685, Matična številka: 8584591000 TRR: SI56 6100 0002 3590 456 (DH d.d.)

VRAČILO ČLANARINE

Kupec lahko v roku 15 dni od plačila odstopi od naročila članarine in v tem primeru mu je prodajalec dolžan povrniti celotno kupnino. Za odpoved članarine oz. reklamacijo je potrebno poslati dopis s podatki (ime in priimek kupca, naslov, številka naročila, uporabniško ime, razlog odpovedi, TRR) na elektronski naslov info@e-mesto.si. Prodajalec je dolžan v roku 15 dni odgovoriti na reklamacijo in v primeru odpovedi članarine kupcu povrniti celotno kupnino na njegov TRR. Gotovinskih izplačil prodajalec ne izvaja. Kupec s preklicano članarino izgubi pravico do uporabe članske igre, izgubi članski dostop ter vse pripadajoče članske ugodnosti. V kolikor je kupec v času 15 dni od plačila že koristil članske ugodnosti, kot so igranje turnirjev ali nakupi v spletni trgovini e-Mesto.Si s članskim popustom, je s tem tudi izgubil tudi možnost reklamacije.

8. ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV

E-mesto.si zagotavlja uporabnikom varovanje osebnih podatkov, ki jih zagotovijo ob registraciji, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletnem portalu ter administraciji storitev, te podatke pa bo E-mesto.si uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije. To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev in naslov IP (Internet Protocol), prek katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.

E-mesto.si lahko vaše podatke razkrije, če jo to zakonsko določeno, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za

 • skladnost z zakonskimi odredbami ali sodnimi postopki proti ponudniku ali spletnemu mestu,
 • zaščito in varovanje pravic ali lastnine ponudnika,
 • ukrepanje v nujnih okoliščinah za zaščito osebne varnosti zaposlenih ponudnika ali posrednikov, uporabnikov izdelkov ali storitev ponudnika ali javnosti.

Z registracijo uporabnik soglaša, da se uporabnikom spletnega mesta E-mesto.si za potrebe druženja in spoznavanja z ostalimi člani in uporabniki razkrije njegovo uporabniško ime.

Uporabniki soglašajo, da se ostalim uporabnikom spletnega mesta razkrijejo podatki, ki jih posredujejo na spletno mesto v okviru uporabe storitev na njem, kot so sodelovanje na forumih, vpis podatkov v osebni profil, sodelovanje v klepetalnicah in podobno. Šteje se, da so vsi podatki, ki jih uporabnik vnese v portal E-mesto.si v okviru svojega delovanja na njem javni.

S sprejemom teh splošnih pogojev in uporabo storitve uporabniki soglašajo, da E-mesto.si ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko interneta ali elektronske pošte, ter da E-mesto.si ne bodo smatrali za kakorkoli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. Obstaja možnost, da drugi uporabniki storitve, vključno z neregistriranimi uporabniki, pošljejo, navežejo ali predajo storitvi oziroma drugim uporabnikom napadalno ali obsceno gradivo in da bodo uporabniki takšnemu gradivu izpostavljeni. Prav tako je možno, da lahko drugi zlorabijo osebne podatke uporabnikov preko uporabe storitve ter da jih lahko uporabijo za vznemirjanje ali ogrožanje. S sprejemom splošnih pogojev se uporabniki strinjajo, da E-mesto.si ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošiljajo sami.

9. PIŠKOTKI ali COOKIES

Uporabnik se strinja, da med brskanjem po spletnem mestu E-mesto.si se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies = piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev).
Piškotki niso pomembni samo za pravilno delovanje spletnega portala E-mesto.si temveč tudi za dostop do spletnih iger.

OPIS PIŠKOTKOV, KI JIH UPORABNIKI PREJMEJO.
 

IME PIŠKOTKA NAMEN VELJAVNOST PIŠKOTKA PODJETJE
_gads   2 leti e-mesto.si
tarok   1 dan e-mesto.si
mesto_session   1 dan e-mesto.si
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Trajanje seje Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
_zlcid   1 leto e-mesto.si
_ga   2 leti e-mesto.si
JSESSIONID tarok.e-mesto.si - Tarok igra prijava Trajanje seje e-mesto.si
JSESSIONID tarok2.e-mesto.si - Tarok igra prijava Trajanje seje e-mesto.si
JSESSIONID 1tarok.e-mesto.si - Tarok igra prijava Trajanje seje e-mesto.si
JSESSIONID 1tarok2.e-mesto.si - Tarok igra prijava Trajanje seje e-mesto.si
UID Rozločevanje med napravami Obstojen iPROM d.o.o.
_iAdt Analitika oglaševanja Trajanje seje iPROM d.o.o.
guest_id Prijava in identifikacija uporabnika 2 leti twitter.com
k Prijava in identifikacija uporabnika 7 dni twitter.com
c_user Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
csm Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
datr Delovanje Facebook vtičnika 2 leti Facebook
fr Delovanje Facebook vtičnika 1 mesec Facebook
locale Delovanje Facebook vtičnika 7 dni Facebook
lu Delovanje Facebook vtičnika 2 leti Facebook
s Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
xs Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook

 

10. ODGOVORNOST

Uporabnik se strinja, da E-mesto.si, njegove lastnike, člane, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Spletni strani E-mesto.si, njegovim lastnikom, članom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so uporabniki za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

E-mesto.si si pridržuje pravico, da v skladu z določili teh splošnih pogojev po lastni presoji kadarkoli z ali brez obvestila zaradi kakršnihkoli kršitev določb tega sporazuma prekine dostop uporabniku ali uporabniku omeji dostop do določenih storitev ali storitev okviru E-mesto.si v celoti.

E-mesto.si uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta E-mesto.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega mesta. E-mesto.si prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta E-mesto.si, četudi je E-mesto.si seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

 

11. SPLOŠNE DOLOČBE

Pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike, ki so se strinjali s predhodnimi pogoji uporabe in za vse morebitne nove člane in vse obiskovalce. Če je uporabnik aktiven (se prijavlja na portal) se smatra, da se strinja z novimi pogoji uporabe. V primeru nestrinjanja s pogoji uporabe, strani ne sme uporabljati!

Vse morebitne nerešljive spore v zvezi s temi pravili uporabe je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta različica splošnih pogojev uporabe velja od 24. januarja 2008.

Splošni pogoji so bili posodobljeni 3.8.2020