Prijava

Anketa
Kako želite plačati članarino?


Zadnje odigrane članske igre
Uporabnik Uporabnik Uporabnik Uporabnik Začetek igre Konec igre Št. igralcev Končal igro Mondfang
Trick misko3 mardrem52 jozetarok1 10:04:22 Še poteka. 4
marok wakeup90 mojstr 10:04:19 Še poteka. 3
tom4 bobi46 flamingo ivankica 10:04:16 Še poteka. 4
celjanar Meti bolfek1953 subaru 10:03:33 Še poteka. 4
ivankica tom4 bobi46 90 flamingo 90 10:02:36 10:04:16 4
jozetarok1 Trick 160 misko3 160 mardrem52 10:02:36 10:04:22 4
mardrem52 jozetarok1 Trick penzionist 10:02:19 10:02:29 4 penzionist
subaru -20 celjanar 75 Meti 75 bolfek1953 10:01:12 10:03:33 4 subaru
flamingo -60 ivankica -60 tom4 bobi46 10:01:05 10:02:36 4
penzionist mardrem52 jozetarok1 140 Trick 10:00:41 10:02:19 4
mojstr marok wakeup90 80 10:00:23 10:04:19 3
Trick penzionist mardrem52 70 jozetarok1 09:59:13 10:00:41 4
bobi46 flamingo ivankica 50 tom4 50 09:59:11 10:01:05 4
wakeup90 mojstr 80 marok 09:58:33 10:00:23 3
bolfek1953 -50 subaru celjanar -50 Meti 09:58:08 10:01:12 4
tom4 100 bobi46 100 flamingo ivankica 09:57:33 09:59:11 4
jozetarok1 10 Trick penzionist mardrem52 10 09:57:17 09:59:13 4
marok wakeup90 20 mojstr 09:56:20 09:58:33 3
ivankica -30 tom4 -50 bobi46 -10 flamingo -40 09:56:04 09:57:33 4
Simeoni66 kovac1 wakeup90 09:55:50 09:55:59 3 kovac1
Meti bolfek1953 60 subaru celjanar 60 09:55:36 09:58:08 4
mardrem52 160 jozetarok1 Trick 160 penzionist 09:55:21 09:57:17 4
flamingo ivankica tom4 190 bobi46 190 09:54:27 09:56:04 4
penzionist mardrem52 jozetarok1 50 Trick 50 09:53:41 09:55:21 4
celjanar 10 Meti bolfek1953 10 subaru 09:53:26 09:55:36 4
bobi46 flamingo 120 ivankica 120 tom4 09:53:01 09:54:27 4
wakeup90 Simeoni66 kovac1 40 09:52:59 09:55:50 3
Trick penzionist 55 mardrem52 55 jozetarok1 09:51:58 09:53:41 4
tom4 90 bobi46 flamingo 90 ivankica 09:51:14 09:53:01 4
kovac1 wakeup90 Simeoni66 50 09:51:00 09:52:59 3
subaru celjanar Meti 180 bolfek1953 180 09:50:57 09:53:26 4
jozetarok1 -30 Trick penzionist mardrem52 09:50:07 09:51:58 4
bolfek1953 subaru celjanar -140 Meti 09:49:39 09:50:57 4
ivankica 30 tom4 bobi46 flamingo 30 09:49:33 09:51:14 4
57mild mojstr jozesg 09:49:25 09:50:10 3 57mild
Simeoni66 kovac1 60 wakeup90 09:48:52 09:51:00 3
mardrem52 jozetarok1 Trick 115 penzionist 115 09:48:16 09:50:07 4
jozesg 0 57mild -70 mojstr 0 09:48:12 09:49:25 3
flamingo ivankica -90 tom4 -90 bobi46 09:47:41 09:49:33 4
wakeup90 -30 Simeoni66 -20 kovac1 -20 09:47:27 09:48:52 3
Meti -35 bolfek1953 subaru celjanar 09:47:26 09:49:39 4
bobi46 -125 flamingo ivankica tom4 09:46:36 09:47:41 4
mojstr 20 jozesg 57mild 09:46:13 09:48:12 3
penzionist mardrem52 35 jozetarok1 35 Trick 09:46:10 09:48:16 4
kovac1 wakeup90 25 Simeoni66 09:45:42 09:47:27 3
celjanar Meti 35 bolfek1953 35 subaru 09:45:03 09:47:26 4
57mild mojstr -5 jozesg 09:44:38 09:46:13 3
Trick penzionist mardrem52 110 jozetarok1 110 09:44:21 09:46:10 4
Simeoni66 kovac1 25 wakeup90 09:43:52 09:45:42 3
jozesg 115 57mild mojstr 09:43:08 09:44:38 3
subaru celjanar 45 Meti 45 bolfek1953 09:43:05 09:45:03 4
jozetarok1 100 Trick penzionist mardrem52 100 09:42:06 09:44:21 4
tom4 bobi46 flamingo ivankica -40 09:42:04 09:46:36 4
mojstr 40 jozesg 57mild 09:41:55 09:43:08 3
wakeup90 -10 Simeoni66 kovac1 09:41:46 09:43:52 3
bolfek1953 subaru celjanar Meti -25 09:40:57 09:43:05 4
ivankica tom4 80 bobi46 80 flamingo 09:40:27 09:42:04 4
57mild mojstr 45 jozesg 09:40:25 09:41:55 3
mardrem52 50 jozetarok1 Trick penzionist 50 09:39:58 09:42:06 4
jozesg 57mild mojstr 20 09:38:53 09:40:25 3
Meti 100 bolfek1953 subaru celjanar 100 09:38:52 09:40:57 4
flamingo ivankica tom4 90 bobi46 90 09:38:46 09:40:27 4
penzionist 25 mardrem52 25 jozetarok1 Trick 09:37:53 09:39:58 4
bobi46 venera. ivankica tom4 09:37:09 09:37:12 4 venera.
mojstr 35 jozesg 57mild 09:37:08 09:38:53 3
celjanar Meti -40 bolfek1953 subaru -40 09:36:49 09:38:52 4
Trick penzionist 60 mardrem52 jozetarok1 60 09:35:54 09:37:53 4
tom4 bobi46 venera. 170 ivankica 170 09:35:23 09:37:09 4
57mild 110 mojstr jozesg 09:34:58 09:37:08 3
subaru 250 celjanar 250 Meti bolfek1953 09:34:38 09:36:49 4
jozetarok1 250 Trick penzionist 250 mardrem52 09:33:57 09:35:54 4
ivankica tom4 bobi46 60 venera. 60 09:33:36 09:35:23 4
jozesg 50 57mild mojstr 09:33:34 09:34:58 3
mardrem52 jozetarok1 50 Trick 50 penzionist 09:32:09 09:33:57 4
bolfek1953 45 subaru celjanar Meti 45 09:32:07 09:34:38 4
venera. 50 ivankica tom4 50 bobi46 09:31:52 09:33:36 4
mojstr jozesg 57mild -50 09:31:51 09:33:34 3
Meti bolfek1953 subaru janez_k 09:30:36 09:30:44 4 janez_k
57mild mojstr 40 jozesg 09:30:26 09:31:51 3
penzionist mardrem52 40 jozetarok1 40 Trick 09:30:14 09:32:09 4
bobi46 250 venera. ivankica 250 tom4 09:30:03 09:31:52 4
jozesg -20 57mild -25 mojstr -25 09:28:57 09:30:26 3
tom4 -20 bobi46 venera. ivankica 09:28:21 09:30:03 4
Trick penzionist 90 mardrem52 90 jozetarok1 09:27:57 09:30:14 4
ivankica 250 tom4 bobi46 250 venera. 09:26:45 09:28:21 4
jozetarok1 Trick 35 penzionist mardrem52 35 09:26:18 09:27:57 4
venera. -20 ivankica -40 tom4 -30 bobi46 -25 09:25:42 09:26:45 4
mardrem52 jozetarok1 30 Trick 30 penzionist 09:24:29 09:26:18 4
bobi46 venera. ivankica 70 tom4 70 09:24:12 09:25:42 4
tom4 bobi46 230 venera. 230 ivankica 09:22:32 09:24:12 4
penzionist mardrem52 55 jozetarok1 55 Trick 09:22:26 09:24:29 4
ivankica tom4 bobi46 90 venera. 09:21:04 09:22:32 4
bobi46 kar27 maca007 09:20:45 09:20:48 3 maca007
venera. ivankica tom4 JURLE74 09:20:16 09:20:19 4 JURLE74
maca007 -80 bobi46 kar27 09:19:17 09:20:45 3
JURLE74 -10 venera. -30 ivankica -50 tom4 -20 09:18:52 09:20:16 4
kar27 maca007 -60 bobi46 09:17:46 09:19:17 3
tom4 JURLE74 50 venera. ivankica 50 09:17:05 09:18:52 4
bobi46 -250 kar27 maca007 09:16:05 09:17:46 3
ivankica tom4 JURLE74 venera. 90 09:15:14 09:17:05 4
maca007 -20 bobi46 kar27 09:14:41 09:16:05 3
venera. ivankica tom4 JURLE74 50 09:13:26 09:15:14 4
kar27 -20 maca007 bobi46 09:13:11 09:14:41 3
JURLE74 venera. -60 ivankica tom4 09:11:43 09:13:26 4
bobi46 kar27 maca007 50 09:11:22 09:13:11 3
lisjak53 wakeup90 mojstr 09:11:01 09:12:06 3 mojstr
tom4 JURLE74 venera. 140 ivankica 09:10:10 09:11:43 4
maca007 bobi46 kar27 90 09:09:34 09:11:22 3
pukrli lisjak53 wakeup90 09:08:59 09:10:03 3 pukrli
ivankica -50 tom4 JURLE74 venera. 09:08:08 09:10:10 4
kar27 maca007 bobi46 -40 09:07:52 09:09:33 3
venera. ivankica 110 tom4 JURLE74 110 09:06:27 09:08:08 4
bobi46 kar27 -60 maca007 09:06:14 09:07:52 3 kar27
JURLE74 -40 venera. -20 ivankica -10 tom4 -50 09:05:18 09:06:27 4
tom4 JURLE74 jurecure ivankica 09:05:11 09:05:13 4 jurecure
maca007 bobi46 100 kar27 09:04:37 09:06:14 3
ivankica tom4 50 JURLE74 jurecure 50 09:03:28 09:05:11 4
kar27 maca007 -50 bobi46 09:03:00 09:04:37 3
celjanar nikaja Trick Pika na i 09:02:29 09:02:33 4 Pika na i
bobi46 0 kar27 0 maca007 -140 09:01:45 09:03:00 3
Pika na i celjanar nikaja 110 Trick 110 09:00:41 09:02:29 4
jurecure 80 ivankica tom4 JURLE74 80 09:00:27 09:03:28 4
maca007 bobi46 kar27 60 08:59:45 09:01:45 3
aonuk1 venera. penzionist Carol 08:59:19 08:59:21 4 aonuk1
Trick Pika na i 50 celjanar 50 nikaja 08:58:54 09:00:41 4
JURLE74 jurecure -125 ivankica tom4 08:58:36 09:00:27 4
kar27 maca007 50 bobi46 08:58:19 08:59:45 3
Carol 160 aonuk1 venera. 160 penzionist 08:57:19 08:59:19 4
nikaja Trick Pika na i 70 celjanar 70 08:57:12 08:58:54 4
bobi46 -50 kar27 -50 maca007 -40 08:57:03 08:58:19 3
tom4 60 JURLE74 jurecure 60 ivankica 08:56:35 08:58:36 4
ivankica tom4 JURLE74 ales.brisnik 08:56:16 08:56:18 4 ales.brisnik
penzionist 500 Carol 500 aonuk1 venera. 08:55:20 08:57:19 4
maca007 0 bobi46 -140 kar27 0 08:55:19 08:57:03 3
celjanar nikaja Trick Pika na i 190 08:55:17 08:57:12 4
wakeup90 CeC12 misko3 08:54:27 08:55:28 3 CeC12
ales.brisnik ivankica tom4 100 JURLE74 100 08:54:21 08:56:16 4
pukrli kratki_1 CeC12 08:54:14 08:54:19 3 pukrli
venera. 0 penzionist 0 Carol -70 aonuk1 70 08:54:10 08:55:20 4
kar27 maca007 90 bobi46 08:53:48 08:55:19 3
Pika na i celjanar 200 nikaja 200 Trick 08:53:24 08:55:17 4
flamingo ales.brisnik ivankica tom4 08:53:06 08:53:10 4 flamingo
CeC12 -20 pukrli kratki_1 08:52:30 08:54:14 3
bobi46 kar27 maca007 80 08:52:16 08:53:48 3
aonuk1 250 venera. 250 penzionist Carol 08:52:13 08:54:10 4
Trick 60 Pika na i 60 celjanar nikaja 08:51:35 08:53:24 4
tom4 25 flamingo 25 ales.brisnik ivankica 08:51:28 08:53:06 4
maca007 -60 bobi46 -30 kar27 -50 08:51:02 08:52:16 3
kratki_1 -20 CeC12 pukrli 08:50:22 08:52:30 3
Carol aonuk1 40 venera. 40 penzionist 08:50:17 08:52:13 4

e-mesto.si