Prijava

Anketa
Kje boste preživeli dopust?


Zadnje odigrane članske igre
Uporabnik Uporabnik Uporabnik Uporabnik Začetek igre Konec igre Št. igralcev Končal igro Mondfang
flybejba as33k ja2000na wolfslo 09:06:36 Še poteka. 4
kondor91 BARVNI tozi penzionist 09:05:47 Še poteka. 4
kru29 kar27 anamarija 09:05:43 Še poteka. 3
dušan kotnik tarokist2017 Leoni 09:05:42 Še poteka. 3
wolfslo -20 flybejba -40 as33k -40 ja2000na -40 09:05:40 09:06:36 4
ja2000na wolfslo flybejba as33k -140 09:04:57 09:05:40 4
Leoni 20 dušan kotnik tarokist2017 09:04:10 09:05:42 3
anamarija 50 kru29 kar27 09:03:35 09:05:43 3
penzionist -80 kondor91 BARVNI -80 tozi 09:03:34 09:05:47 4
as33k ja2000na wolfslo 40 flybejba 09:03:26 09:04:57 4
kar27 pajer1 kru29 09:03:15 09:03:20 3 pajer1
tarokist2017 -10 Leoni dušan kotnik 09:02:02 09:04:10 3
flybejba -20 as33k ja2000na -20 wolfslo 09:01:43 09:03:26 4
tozi -20 penzionist kondor91 BARVNI 09:01:11 09:03:34 4
kru29 kar27 100 pajer1 09:01:10 09:03:15 3
57mild flamingo shribar kondor91 09:00:52 09:00:55 4 flamingo
dušan kotnik 30 tarokist2017 Leoni 09:00:13 09:02:02 3
wolfslo flybejba 80 as33k ja2000na 09:00:10 09:01:43 4
pajer1 kru29 kar27 0 08:59:25 09:01:10 3
kondor91 57mild 60 flamingo 60 shribar 08:59:08 09:00:52 4
Leoni dušan kotnik tarokist2017 -40 08:58:11 09:00:12 3
ja2000na 80 wolfslo flybejba 80 as33k 08:57:52 09:00:10 4
kar27 pajer1 kru29 110 08:57:33 08:59:25 3
shribar 120 kondor91 57mild flamingo 120 08:57:28 08:59:08 4
tarokist2017 Leoni dušan kotnik -20 08:56:28 08:58:11 3
as33k ja2000na wolfslo flybejba -50 08:56:15 08:57:52 4
flamingo 500 shribar 500 kondor91 57mild 08:55:59 08:57:28 4
kru29 kar27 50 pajer1 08:55:42 08:57:33 3
flybejba as33k ja2000na 500 wolfslo 500 08:54:29 08:56:15 4
dušan kotnik 40 tarokist2017 Leoni 08:54:26 08:56:28 3
57mild flamingo shribar 150 kondor91 150 08:54:23 08:55:59 4
pajer1 130 kru29 kar27 08:53:39 08:55:41 3
wolfslo flybejba as33k ja2000na -120 08:53:03 08:54:29 4
Leoni 45 dušan kotnik tarokist2017 08:53:00 08:54:26 3
kondor91 57mild 25 flamingo 25 shribar 08:52:45 08:54:23 4
kar27 pajer1 kru29 50 08:51:59 08:53:39 3
ja2000na wolfslo flybejba as33k 30 08:51:44 08:53:03 4
shribar kondor91 57mild flamingo 70 08:51:22 08:52:45 4
tarokist2017 Leoni -20 dušan kotnik 08:51:10 08:53:00 3
flamingo shribar kondor91 -250 57mild 08:50:14 08:51:22 4
kru29 kar27 pajer1 180 08:50:11 08:51:59 3
as33k ja2000na wolfslo flybejba 140 08:49:55 08:51:44 4
dušan kotnik tarokist2017 Leoni 90 08:49:22 08:51:10 3
57mild 20 flamingo shribar kondor91 08:48:39 08:50:14 4
flybejba 130 as33k ja2000na wolfslo 130 08:48:16 08:49:55 4
pajer1 -20 kru29 kar27 08:48:13 08:50:11 3
Leoni dušan kotnik -10 tarokist2017 08:47:27 08:49:22 3
kondor91 57mild 80 flamingo 80 shribar 08:47:13 08:48:39 4
wolfslo 25 flybejba as33k 25 ja2000na 08:46:42 08:48:16 4
kar27 pajer1 50 kru29 08:46:28 08:48:13 3
tarokist2017 50 Leoni dušan kotnik -20 08:45:47 08:47:27 3 dušan kotnik
shribar 110 kondor91 110 57mild flamingo 08:45:39 08:47:13 4
ja2000na 125 wolfslo 125 flybejba as33k 08:45:07 08:46:42 4
kru29 -20 kar27 pajer1 08:44:43 08:46:28 3
dušan kotnik 0 tarokist2017 0 Leoni -70 08:44:30 08:45:47 3
flamingo shribar kondor91 110 57mild 110 08:44:02 08:45:39 4
as33k ja2000na 90 wolfslo flybejba 90 08:43:06 08:45:07 4
pajer1 30 kru29 kar27 08:42:55 08:44:43 3
57mild flamingo 130 shribar 130 kondor91 08:42:35 08:44:02 4
flybejba -50 as33k -50 ja2000na wolfslo 08:41:19 08:43:06 4
kondor91 190 57mild 190 flamingo shribar 08:41:00 08:42:35 4
kar27 pajer1 kru29 90 08:40:53 08:42:55 3
shribar kondor91 -50 57mild flamingo 08:39:34 08:41:00 4
wolfslo flybejba 100 as33k ja2000na 100 08:39:29 08:41:19 4
kru29 kar27 -50 pajer1 08:39:01 08:40:53 3
flamingo 100 shribar 100 kondor91 57mild 08:38:03 08:39:34 4
ja2000na wolfslo 130 flybejba as33k 130 08:37:55 08:39:29 4
57mild -70 flamingo shribar kondor91 08:37:30 08:38:03 4
pajer1 kru29 kar27 110 08:37:12 08:39:01 3
as33k 90 ja2000na 90 wolfslo flybejba 08:36:25 08:37:55 4
kar27 -50 pajer1 -50 kru29 -40 08:35:59 08:37:12 3
kondor91 57mild flamingo 0 shribar 0 08:35:53 08:37:30 4
flybejba 90 as33k ja2000na 90 wolfslo 08:34:51 08:36:25 4
kru29 kar27 70 pajer1 08:34:28 08:35:59 3
wolfslo -70 flybejba as33k ja2000na 08:34:12 08:34:51 4
pajer1 kru29 60 kar27 08:32:50 08:34:28 3
ja2000na wolfslo 50 flybejba as33k 50 08:32:41 08:34:12 4
as33k ja2000na wolfslo -70 flybejba 08:32:09 08:32:41 4
kar27 -40 pajer1 -50 kru29 -50 08:31:30 08:32:50 3
flybejba 50 as33k ja2000na wolfslo 50 08:30:36 08:32:09 4
kru29 0 kar27 -140 pajer1 0 08:30:21 08:31:30 3
wolfslo flybejba 90 as33k ja2000na 90 08:28:46 08:30:36 4
pajer1 -30 kru29 kar27 08:28:35 08:30:21 3
ja2000na wolfslo 50 flybejba as33k 50 08:27:15 08:28:46 4
kar27 pajer1 kru29 50 08:26:51 08:28:35 3
kru29 kar27 80 pajer1 08:25:27 08:26:51 3
as33k ja2000na 100 wolfslo flybejba 100 08:24:51 08:27:15 4
pajer1 kru29 kar27 -40 08:23:51 08:25:27 3
flybejba as33k 100 ja2000na wolfslo 08:23:29 08:24:51 4
kar27 -40 pajer1 -60 kru29 -20 08:22:23 08:23:51 3
kru29 70 kar27 pajer1 08:20:50 08:22:23 3
wolfslo flybejba as33k ja2000na -140 08:20:12 08:23:29 4
pajer1 70 kru29 kar27 08:19:14 08:20:50 3
ja2000na wolfslo 90 flybejba 90 as33k 08:18:22 08:20:12 4
kar27 pajer1 -50 kru29 08:17:17 08:19:14 3
as33k 160 ja2000na 160 wolfslo flybejba 08:16:30 08:18:22 4
kru29 kar27 50 pajer1 08:15:30 08:17:17 3
flybejba as33k ja2000na 90 wolfslo 90 08:14:40 08:16:30 4
pajer1 kru29 -50 kar27 08:13:36 08:15:30 3
wolfslo 70 flybejba as33k 70 ja2000na 08:12:55 08:14:40 4
kar27 -30 pajer1 -25 kru29 -30 08:12:24 08:13:35 3
ja2000na wolfslo -140 flybejba as33k 08:12:08 08:12:55 4
as33k 50 ja2000na wolfslo flybejba 50 08:10:40 08:12:08 4
kru29 kar27 pajer1 30 08:09:58 08:12:24 3
flybejba as33k ja2000na wolfslo -140 08:09:38 08:10:40 4
pajer1 -20 kru29 kar27 08:08:22 08:09:57 3
wolfslo flybejba 30 as33k ja2000na 30 08:08:04 08:09:38 4
ja2000na 500 wolfslo flybejba as33k 500 08:06:37 08:08:04 4
kar27 pajer1 kru29 50 08:06:32 08:08:22 3
kru29 -35 kar27 -15 pajer1 -20 08:05:17 08:06:32 3
as33k ja2000na 130 wolfslo 130 flybejba 08:05:12 08:06:37 4
flybejba 120 as33k 120 ja2000na wolfslo 08:03:39 08:05:12 4
pajer1 kru29 kar27 35 08:03:30 08:05:17 3
wolfslo 130 flybejba 130 as33k ja2000na 08:02:09 08:03:39 4
kar27 pajer1 kru29 45 08:01:51 08:03:29 3
kar27 nikaja lencha 57mild 08:00:44 08:00:47 4 lencha
ja2000na wolfslo 110 flybejba as33k 110 08:00:36 08:02:09 4
57mild kar27 nikaja 45 lencha 45 07:59:05 08:00:44 4
as33k ja2000na wolfslo -110 flybejba 07:59:01 08:00:36 4
lencha 57mild 55 kar27 55 nikaja 07:57:22 07:59:04 4
flybejba 100 as33k 100 ja2000na wolfslo 07:57:17 07:59:01 4
tarokist2017 BARVNI kondor91 cunkica 07:56:56 07:56:58 4 cunkica
nikaja lencha 60 57mild kar27 07:55:54 07:57:22 4
wolfslo -20 flybejba -20 as33k ja2000na 07:55:39 07:57:17 4
cunkica tarokist2017 BARVNI -40 kondor91 07:55:01 07:56:56 4
ja2000na wolfslo -140 flybejba as33k 07:54:50 07:55:39 4
kar27 95 nikaja 95 lencha 57mild 07:54:26 07:55:54 4
as33k ja2000na -60 wolfslo flybejba 07:53:28 07:54:50 4
kondor91 cunkica 110 tarokist2017 110 BARVNI 07:53:15 07:55:01 4
57mild kar27 nikaja -70 lencha -70 07:52:53 07:54:26 4
flybejba -70 as33k ja2000na wolfslo 07:52:31 07:53:28 4
BARVNI kondor91 110 cunkica 110 tarokist2017 07:51:38 07:53:15 4
lencha 57mild 140 kar27 nikaja 140 07:51:10 07:52:53 4
tarokist2017 BARVNI -60 kondor91 cunkica 07:49:41 07:51:38 4
nikaja lencha 160 57mild kar27 160 07:49:35 07:51:10 4
kar27 nikaja 500 lencha 57mild 500 07:48:07 07:49:35 4
cunkica -20 tarokist2017 -20 BARVNI kondor91 07:47:36 07:49:41 4
kondor91 cunkica tozi BARVNI 07:47:27 07:47:29 4 tozi
BARVNI -40 kondor91 -50 cunkica -10 tozi -30 07:46:03 07:47:27 4
57mild kar27 nikaja 100 lencha 100 07:46:00 07:48:07 4
lencha 57mild kar27 70 nikaja 70 07:44:23 07:46:00 4
tozi BARVNI 120 kondor91 120 cunkica 07:44:05 07:46:03 4
nikaja lencha -35 57mild kar27 07:43:00 07:44:23 4
kockar973 pajer1 inamaj 07:42:19 07:42:21 3 inamaj
cunkica 120 tozi BARVNI 120 kondor91 07:41:56 07:44:05 4
kar27 -120 nikaja lencha -120 57mild 07:41:22 07:43:00 4
inamaj kockar973 pajer1 50 07:40:44 07:42:19 3
57mild kar27 120 nikaja lencha 120 07:40:07 07:41:22 4
kondor91 cunkica tozi -90 BARVNI -90 07:40:01 07:41:56 4
pajer1 25 inamaj kockar973 07:39:11 07:40:44 3

e-mesto.si